close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 lutego 2017

  Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018 Dokumenty aplikacyjne na studia wyższe w Polsce mogą składać w KG RP w Brześciu wyłącznie osoby zameldowane na stałe w Brzeskim Okręgu Konsularnym. Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2017r., natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne) 14 lipca 2017r.

  Przed wpisaniem do kwestionariusza kierunku przyszłych studiów, zachęcamy do sprawdzenia, czy faktycznie nauczanie na takim kierunku jest w Polsce realizowane.

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1

   oraz na:

   http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

   

  Warunkiem przyjęcia i rozpatrywania wniosków na studia w Polsce jest posiadanie Karty Polaka lub dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie powinni złożyć następujące dokumenty:

   

  • 2 x kwestionariusz – oryginały lub jedna kopia i oryginał,
  • 2 x opinia o polskim pochodzeniu (jeden oryginał + jedno zwykłe ksero) lub 2x kopia
   Karty Polaka,
  • 2 x oświadczenie o studiach w Polsce (zał. 5),
  • 1 x kopia pierwszej strony paszportu,
  • 1 x zaświadczenie lekarskie -  oryginał,
  • 1 x świadectwo maturalne (kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią) lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami z ostatniego półrocza/semestru szkolnego (uczniowie ostatniej klasy)
  • dodatkowe dyplomy lub certyfikaty –x 1

   

  UWAGA: przyjmowane będą wyłącznie skompletowane wnioski. Wykluczone jest donoszenie brakujących dokumentów w późniejszych terminach, za wyjątkiem świadectw maturalnych wydanych w roku bieżącym

   

  Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

  Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

  Dokumenty do pobrania:

   Oświadczenie

  Kwestionariusz

   

  Po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami na stronie internetowej  oraz przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów, prosimy o kontakt pod nr tel. +375 162 27 00 17 w celu ustalenia terminu składania dokumentów w KG RP w Brześciu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: