close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 września 2017

  1 września 2017 r. w siedzibie KG RP w Brześciu odbył się wernisaż wystawy „Generał Franciszek Krajowski – bohater odrodzonej Rzeczypospolitej”. Wystawa została otwarta przez Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza, wnuczkę generała Wielisławę Papadopulos-Krajowską oraz historyka dr Bartosza Zakrzewskiego.

  Liczna publiczność miała okazję zapoznać się z historią życia generała F. Krajowskiego, który walczył o niepodległą Polskę w latach 1918-1921.

   

  Franciszek Krajowski, a właściwie František Kraliček pochodził z Czech. Urodził się 30 września 1861 r. w Waleszynie nieopodal Krumlova. 1 września 1877, w wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Kadetów Piechoty w Pałacu Królewskim w Łobzowie (dziś część Krakowa) i wstąpił do wojska austro-węgierskiego. W okresie I wojny światowej F. Kraliček brał udział w obronie twierdzy Przemyśl jako dowódca 18 Pułku Piechoty Landwery. Po ponad czteromiesięcznych walkach w warunkach srogiej zimy, po wyczerpaniu zapasów żywności i amunicji, twierdza kapitulowała, a F. Kraliček trafił do rosyjskiej niewoli. W ciągu trzech lat niewoli podjął cztery próby ucieczki. Czwarta próba zakończyła się sukcesem i w kwietniu 1918 r. F. Kraliček ponownie wstąpił do wojska austro-węgierskiego. Walczył m.in. we Włoszech. Po zakończeniu I wojny światowej F. Králíček wrócił do Przemyśla, gdzie mieszkała jego żona Teodozja z synem Wielisławem. Syn był wówczas zaangażowany w konspiracyjną działalność Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), założonej w 1914 r. przez Józefa Piłsudskiego, której celem działalności była walka o niepodległość Polski i przygotowanie kadr dla jej przyszłej armii. Pod koniec listopada 1918 r. F. Králíček, podobnie jak syn Wielisław, wstąpił do armii polskiej. Wkrótce F. Králíček przyjął polskie nazwisko Krajowski.

   

  W okresie wojny polsko-sowieckiej F. Krajowski był dowódcą 18 Dywizji Piechoty. Na Froncie Południowym walczył z I Konną Armią Siemiona Budionnego i jako pierwszy polski dowódca opanował sztukę zwyciężania kawalerii przez piechotę. Wówczas 18 DP nazwano dywizją „żelazną”. 18 DP w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa pod Brodami, które ustabilizowało Front Południowy i dało możliwość skierowania niezbędnych rezerw na Front Północny, gdzie decydowały się losy całej wojny i odrodzonego państwa polskiego. Na Froncie Północnym, 18 DP znacząco przyczyniła się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Bitwa ta miała kluczowe znaczenie dla zachowania niepodległości Polski i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Dlatego uznawana jest za 18-tą przełomową bitwę w historii świata.

   

  Po wojnie polsko-sowieckiej generał F. Krajowski objął stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu. Za zasługi dla Polski i w ramach programu osadnictwa wojskowego otrzymał w posiadanie grunty w Brześciu nad Bugiem w pobliżu Twierdzy Brześć. Zamieszkiwał tam wraz z rodziną aż do śmierci. Został pochowany 24 listopada 1932 r. na cmentarzu garnizonowym w Brześciu.

   

  Jego syn Wielisław również był oficerem Wojska Polskiego i pełnił służbę w Poleskim Okręgu w Twierdzy Brześć. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i przedostał się na Zachód. W Londynie został oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Był jednym z 75 oficerów Polskich Sił Zbrojnych pozbawionych obywatelstwa polskiego przez komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

   

  Generał F. Krajowski cieszył się szacunkiem zarówno swoich przełożonych jak i przeciwników. Chlubne opinie o generale F. Krajowskim wyszły spod pióra Marszałka J. Piłsudskiego, generała Leonarda Skierskiego, generała Stanisława Hallera, generała Lucjana Żeligowskiego oraz jego przeciwnika z okresu walk na Froncie Południowym S. Budionnego, który pozytywnie wypowiadał się o umiejętnościach taktycznych dowódcy 18 DP w swej książce „Proidiennyj Put”.

   

  Wystawa została stworzona przez Konsulat Generalny RP w Brześciu. Zdjęcia do wystawy udostępniła Wielisława Papadopulos-Krajowska, a materiały archiwalne - Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii Prochownia w Terespolu oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Teksty towarzyszące wystawie zostały opracowane przez konsulat głównie w oparciu o publikacje naukowe dr Bartosza Zakrzewskiego, w tym książkę o 18 Dywizji Piechoty w wojnie polsko-sowieckiej.

   

  W ramach przygotowań do wystawy zostało określone miejsce pochówku generała F. Krajowskiego.  Nagrobek na mogile generała nie zachował się, lecz dzięki analizie detali znajdujących się na udostępnionym przez rodzinę Krajowskich zdjęciu z pogrzebu, m.in.  ukształtowaniu terenu, udało się ustalić miejsce, gdzie spoczywa generał. W tym miejscu Wielisława Papadopulos-Krajowska w towarzystwie przedstawicieli KG RP w Brześciu zapaliła znicze na cześć swego dziadka.

   

  Wystawę „Generał Franciszek Krajowski – bohater odrodzonej Rzeczypospolitej” można obejrzeć w dziale wizowym konsulatu (ul. Kujbyszewa 34) do 6 października w dniach roboczych w godz. 8:45 – 12:45 i 14:30 – 16:00 po uprzedniej rejestracji pod tel. 8 0162 27 00 04.

  1
  10
  11
  12
  13
  15
  16
  17
  18
  19
  2
  20
  21
  22
  22_
  23
  24
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  38_
  39
  4
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  48
  5
  6
  7
  8
  9

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: