close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

 •  

  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających na terytorium Republiki Białorusi został uregulowany w ustawie z dnia 4 stycznia 2010 r. o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi (Narodowy Rejestr Aktów Prawnych Republiki Białorusi, 2010 r., nr 15, 2/1657, z późn zm.).

  Zgodnie z art. 41 powołanej ustawy, cudzoziemcy, za wyjątkiem niektórych kategorii osób określonych w art. 45 (członkowie delegacji rządowych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych itd.), mają obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi  są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Wszystkie formalności meldunkowe dla turystów wykonują recepcje  hoteli i sanatoriów oraz  gospodarstwa agroturystyczne.

  Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są czynne).

  W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.

  Cudzoziemcy przebywający w celach turystycznych i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu początkowego pobytu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: